ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

Facilities

Home

ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಮಗ್ರ ಮಧುಮೇಹ ಆರೈಕೆ

ಪೋಡಿಯಾಟ್ರಿ

ವಿಟ್ರಿಯೋ-ರೆಟಿನಾಲ್‌ ಆರೈಕೆ

ಮಕ್ಕಳ ಮಧುಮೇಹ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಥೈರಾಯ್ಡ್‌‌ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಆಹಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆ

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಧುಮೇಹ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಒಬೆಸಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಲಿಪಿಡ್‌ ಕ್ಲಿನಿಕ್

ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ

ಮಧುಮೇಹಿಗಳ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಸೇವೆ

ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

ಮಧುಮೇಹ ಶಿಕ್ಷಣ

ಮಧುಮೇಹ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರಗಳು

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS