ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ವೈದ್ಯರುಗಳ ವಿವರ

Home

ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ ವೈದ್ಯರ ಹೆಸರು ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ ಫೋಟೋ
1. 

ಡಾ. ಅನಿಲ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಆರ್

MBBS, MD, FRCP (Edinburgh), FICP,

FRSSDI, WHO Fellowship in Diabetology

 

Publications

Associate Professor,

Head of OPD & Department of Endocrinology

2.

ಡಾ. ಲಲಿತಾ ಆರ್

MBBS, MD (Internal Medicine),

SCE (RCP UK),

PGD (Cardiff University, UK),

PGD (Diabetes and Clinical Endo) RCP, UK

Publications

Associate Professor
3.

ಡಾ. ಸುರೇಖಾ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ

MD (Internal Med) BMC,

PG Course in Diabetology (Boston University)

MSc Endocrinology (South Wales University, UK)

Publications

Associate Professor
4.

ಡಾ. ವಿದ್ಯಾ ಇನ್ನಂಜೆ

MBBS, MRCP (UK),

PG Diploma in Diabetes (Cardiff University, UK)

Assistant Professor
5.

ಡಾ. ಸುರೇಶ್‌ ದೇವತಾ

Diabetologist (DDG, Germany)

MD Internal Medicine (Bavarian Med. Council, Germany)

Assistant Professor
    

ವಿಟ್ರಿಯೊ ರೆಟಿನಾ ವಿಭಾಗ

1.

ಡಾ. ದಿನೇಶ್‌ ಆರ್.ಬಿ

MBBS, DOMS, DNB, MNAMS, FPEC

 

Publications

Academic Poster Presentation

Assistant Professor
2.

ಡಾ. ಪ್ರೀತಿ ಕೆ.ಎಸ್

MBBS, DNB Ophthalmology

Fellow - Medical Retina

Assistant Professor
    

ಪೊಡಿಯಾಟ್ರಿ ವಿಭಾಗ

1.

ಡಾ. ಬೆಲೆಹಳ್ಳಿ ಪವನ್

MBBS, DNB-Orthopaedics,

Mch - Orthopaedics, MNAMS

Publications

Assistant Professor,

Head Department of Podiatry

2.

ಡಾ. ಪ್ರದೀಪ್‌ ಛೋಪ್ರಾ

MBBS, MS (Gen. Surgery),

FRCS Ed.

Speciality Consultant
    

ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಹದಿಹರೆಯದ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ವಿಭಾಗ

1.

ಡಾ. ಸಂತೋಷ್‌ ಓ.ಎಸ್

(MBBS, DCH, MRCPCH, CCST [UK] )

SCE in Endocrinology and Diabetes (FRCP, ABCD and the Society for Endocrinology, UK)

Publications

Academic Poster Presentation

Assistant Professor
    

ನೆಫ್ರೋಲಜಿ ವಿಭಾಗ

1.  ಡಾ. ಶಿಲ್ಪಾ Consultant Nephrologist
       

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS