ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಡೊಕ್ರೈನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೆ.ಐ.ಇ.ಆರ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

Home

 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಫ್ರಂಟ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ (ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್)

ಮುಖ್ಯ ಉಗ್ರಾಣ

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

 

 

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS